Tällä hetkellä sijoittaminen ja oman talouden hallinta ovat trendikkäitä puheenaiheita naisten keskuudessa. Aihe on noussut muutaman vuoden sisään erittäin suosituksi ja onkin syntynyt useita vaurastumiseen liittyviä ryhmiä naisille. Voisi puhua jo jonkinlaisesti ilmiöstä.

Olen itsekin ottanut osaa tähän trendiin opiskelemalla sijoittamista/oman talouden hallintaa, aloittamalla bloggaamisen vaurastumiseen liittyen ja perustanut Massimuijat Facebook ryhmän.  Kaiken tämä hypen keskellä, jolla olen itsenikin ympäröinyt, mieleeni on herännyt kysymys; onko kaikilla suomalaisilla mahdollisuus vaurastua?

Onko luonteella vaikutusta vaurastumiseen?

Voiko itsestään epävarma ihminen olla rohkea raha-asioissa ja uskoa omiin kykyihinsä? Entä esimerkiksi ihminen ketä tarvitsee tuloksia nopeasti, eikä löydy malttia? Vaurastuminen kun ei ole pikajuoksu, vaan maratooni. Entä sellainen, ketä empii aina toimimisen sijaan? Ilman toimintaa kun ei tule tuloksiakaan.

Uskon, että luonne vaikuttaa siihen voiko ihminen vaurastua. Luonteenpiirteitä voi kuitenkin onneksi kehittää ja vanhoista tavoista voi oppia pois. Omia heikkouksia voi työstää ja vahvuuksia parantaa. Ensin täytyy kuitenkin tietää mitä ne vahvuudet ja heikkoudet ovat. Tässä kohtaa korostuu opiskelun ja itsensä kehittämisen merkitys. En siis koe, että kenenkään vaurastuminen jäisi kiinni jostain luonteenpiirteestä. Ihminen on kehittyvä yksilö ja luonnekin saattaa muttua vuosien saatossa, joten miksi sitä ei voisi muuttaa myös tietoisesti?

Itselläni oli ennen kovin vahvana sellaiset piirteet kuin malttamattomuus ja lyhytnäköisyys. Olen saanut työstettyä kyseisiä piirteitä, ja nyt pystyn näkemään sijoittamisen pitkäjänteisenä tekemisenä ja ”kaikki mulle heti” asenne on hiipunut. Tuhlaaja luonteeni vahvuuksia olen vahvistanut entisestään. Kun taas puolestaan heikkouksia olen kitkenyt pois. Omasta tarinastani tuhlaajasta sijoittajaksi voit lukea tästä.

Erilaisten lähtökohtien vaikutus

Jokainen lähtee luomaan elämäänsä erilaisista lähtökohdista käsin. Jollain on tasapainoinen lapsuus yhdinperheessä, joku kasvaa päihteiden ja toinen vaurauden keskellä. On selvää, että kaikilla ei ole samanlainen kasvualusta. Eikä näin ollen myöskään yhtä hyvät valmiudet vaurastua.

Vaikka olisit saanut vakaan lapsuuden ja hyvän kasvatuksen, voi myös aikuisena tulla eteen suuria kriisejä, jotka vaikuttavat taloudelliseen tilanteeseen; työttömyys, sairastuminen, konkurssi. Ero saattaa myös aiheuttaa taloudellisen kriisin. Tämä on myös yksi syy, miksi rahataidot tulisi opettaa ajoissa, jotta taloudellisilta kriiseiltä voisi välttyä aikuisena.

Se millainen on menneisyytesi, ei kuitenkaan määrittele tulevaisuuttasi. Uskon, että jokaisella suomalaisella on mahdollisuus vaurastua, mutta toisille se on vain haastavempaa kuin toisille. Mutta eihän siksi kannata jättää jotain asiaa toteuttamatta, jos se on jollekin toiselle helpompaa kuin itselle? Tässä korostuu tahdon lujuus.

Opiskelun merkitys

Suomessa koulutus on ilmaista ja taso on maailman parhaita. Valitettavaa kuitenkin on, että peruskoulussa, eikä edes vielä lukiossa tai ammattikoulussa, opetata oman talouden hallintaa omana oppiaineena. Tosin nykyään opetussuunnitelmaan on ymmärtääkseni lisätty myös talouden opettamista. Suuri vastuu rahataitojen opettamisesta jää kuitenkin vanhemmille. Mitäs sitten jos vanhemmat eivät hallitse itsekään omaa taloutta?

Joskus kotoa ei saa minkäänlaista opetusta rahaan liittyen, tai opit voivat olla huonoja. Onneksi jokaisella on kuitenkin mahdollisuus opiskella aihetta itsenäisesti ja ilmaiseksi. Esimerkiksi blogit, Youtube kanavat, kirjat ja podcastit mahdollistavat valtavan määrän tietoa. Tiedon saaminen ei siis ole ongelma, vaan kyse on omasta kiinnostuksesta. Lisäksi tarjolla on paljon hyviä valmennuksia. Kuten esimerkiksi Varapuun Taitavaksi rahan kanssa valmennus, josta kirjoitin edellisessä blogikirjoituksessani. 

Pidänkin aiheen opiskelua yhtenä tärkeimmistä tekijöistä vaurastumisessa. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että kiinnostus oman talouden hoitoa kohtaan herää. Pidän sijoittamiseen liittyvistä Facebook ryhmistä, koska sieltä jokainen voi löytää ympärilleen saman henkisiä ihmisiä. Monella on se tilanne, että lähipiiristä ei löydy henkilöitä joiden kanssa voisi puhua rahasta, saati sijoittamisesta. Yksin pohtimisen sijaan, Facebook ryhmistä voi saada vinkkejä oman talouden hallintaan ja uskallusta lähteä sijoittamaan. Tämä taas tuo itseluottamusta ja halua opiskella lisää.

Kaiken takana ovat uskomukset ja ajatukset

Kaikkein suurin ero ihmisten välillä, jotka vaurastuvat ja jotka eivät, on heidän erilaiset uskomukset ja ajatukset. On vaikea vaurastua, jos ajatukset ovat köyhiä. Jos näet oman elämän sellaisena kuin se on nyt, etkä usko sen voivan muuttua. Jos et voi nähdä itseäsi elämässä vaurasta elämää, et myöskään todennäköisesti pyri siihen.

Mielestäni yksi rajoittavimpia tekijöitä on ihmisten tapa nähdä oma palkka summana x, ja ajatus siitä, ettei siihen voi vaikuttaa. Tottahan se on, että esimerkiksi sairaanhoitajan palkkaa on mahdoton tuplata, koska kaikilla on rajallinen määrä tunteja vuorokaudessa. Kyse onkin ehkä enemmän siitä, ettei nähdä mahdollisuutta lisätuloihin.

  • Suoramyynti
  • Verkostomarkkinointi
  • Verkkokaupan perustaminen
  • Oman osaamisen kaupallistaminen (esimerkiksi osaat soittaa pianoa, niin pidät piano tunteja)
  • Sijoittaminen
  • Bloggaaminen

Yllä olevat keinot ovat loistavia tapoja tehdä lisätuloja. Täytyy vain avartaa omaa mieltä, jolloin näkee mahdollisuuksia haasteiden sijaan. Itsekin olen aikoinani tehnyt lisätuloa suoramyynnin parissa opiskelujen ohella. Sen lisäksi olen jo kymmenen vuotta siivonnut kerran viikossa erään yrityksen toimistoa ansaitakseni 200e/kk ekstraa. Nykyään saan lisätuloja verkostomarkkinoinnilla ja bloggaamisella.

Vaurastuvat ihmiset tekevät töitä asian eteen ja näkevät silmissään vauraamman tulevaisuuden. He uskovat omiin kykyihinsä.  Lisäksi he opiskelevat ja näkevät tilaisuuksia eri tavalla, kuin ihminen joka ajattelee omien tulojensa olevan rajallisia. Sanoisin, että ajatuksilla ja uskomuksilla on todella iso rooli vaurastumisessa. Onneksi voit muuttaa uskomuksiasi ja ajatuksiasi. Tästä aiheesta yksinään voisi tehdä ihan oman blogikirjoituksen.

Voiko siis jokainen suomalainen vaurastua?

Uskon, että jokainen voi vaurastua. Tämä ei tarkoita, että jokainen suomalainen tulee vaurastumaan, mutta teoriassa se on meille kaikille mahdollista. Tottakai voi löytyä tilanteita, jossa vaurastuminen on lähes mahdotonta. Esimerkiksi sairastuminen nuorena johonkin vakavaan sairauteen, joka vaikeuttaa jo ihan jokapäiväistä elämistä. Ei siinä varmasti ole talousasiat mielessä, kun kamppailee oman hyvinvoinnin kanssa. Haluan kuitenkin lähteä siitä ajatuksesta, että jokaisella on mahdollisuus. Näin emme aseta rajoitteita itsellemme.

Pidän tärkeänä sitä, että rahasta puhutaan. Näin mahdollisimman moni tulee tietoiseksi mahdollisuuksistaan ja voi inspiroitua muiden tarinoista. Mitä nuorempana kiinnostuu oman talouden hoitamisesta, sen suuremmalla todennäköisyydellä välttyy isoilta virheiltä myöhemmin elämässä. Onhan se nyt mukavempaa elää taloudellisista huolista vapaana, kuin maksella nuorena otettuja pikavippivelkoja.

Mitä mieltä sinä olet? Onko jokaisella suomalaisella mahdollisuus vaurastua? Tulen varmasti kirjoittamaan aiheesta lisää myöhemmin, joten kuulen mielelläni  sinun omista kokemuksista tai näkemyksistä aiheeseen liittyen.